एम्स ऋषिकेश मा नर्सिग आॅफिसर कोरोना पाॅजीटिव

एम्स जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल न बतै कि संस्थान मा करे जाण सेपलिंग मा एक व्यक्ति रिपोर्ट कोविड पाॅजीटिव पये ग्यायी। उन बतै कि अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश रैवासी एक 27 साल व्यक्ति तै एम्स कोविड आईसोलशन वार्ड मा बतौर नर्सिग आॅफिसर तैनात छन। उं तै पिछल 09 जुलाई बिटी बुखार अर शरीर मा दर्द शिकैत छेयी जै वजह से तीन दिन होम आईसोलेशन मा रैन। बुखार अर शरील मा दर्द समस्या बढण पर उ 12 जुलाई कुणी एम्स इमरजेंसी मा पहुॅची, जख चिकित्सकौं न उंक कोविड सेंपल ल्यायी उन इमरेजेंसी मा भर्ती रखे ग्यायी। सेपल रिपोर्ट कोविड पाॅजिटव पये जाण पर उतैं एम्स क कोविड वार्ड मा शिफ्ट कर दिये ग्यायी। उन बतै कि संबंधित मामलौं बाबत स्टेट सर्विलांस आफिसर तै सूचित कर दिये ग्यायी।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *