दुखद खबरः 500 फीट गैरू भ्याळ मा लमड़ी बस, 20 लोगू मौत कत्ती घैल,

हिमांचल प्रदेश क कुल्लू जिला मा बड़ू हादसा ह्वे ग्यायी। खबरयों बिटी मिली जाणकारी हिसाब से बजार बिटी एक किलोमीटर ऐथर भियोट मोड़ समणी एक निजी गाड़ी 500 फीट गैरू भ्याळ मा लमड़ी ग्यायी। ये हादसा अजों तकन 20 लोगू उखमी मौत ह्वे ग्याया अर कत्ती घैल छन। कुल्लू बिटी गाड़ागुशैणी तरफ जाण ह्वाळ यात्रियूं न बस खचाखच भरीं छेयी। यन बताणा छन कि बस मा तरकीबन 60 सवरी छ्यायी। भ्याळ बिटी घैल लोगू तै भैर निकळण खातिर पुलिस अर मुल्क लोग ऐ गेन। क्षेत्रीय लोगू मदद न रेस्क्यू ऑपरेशन चलणू च। अजों घैल लोगू तै अस्पताळ तकन पौछाण खातिर लोग प्रयास कना छन। हादसा मा घैल 12 जनानियूं, 6 नौनी, 7 बच्चा अर 10 नौनू क रेस्क्यूं करयाणा च। जाणकारी मुताबिकक सब्बी गंभीर रूप मा घैल छन। सब्यूं तै बंजार अस्पताळ मा लिजये ग्यायी। बताणा छन कि बस मा ज्यादा सवरी बंजार स्कूल्या अर कॉलेज नौन छ्यायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *