बेरोजगारी कु बगत मा.

बेरोजगारी कु बगत मा.
नौनो की चिन्ता सताणी मीथै.
भितर बटि नेता बण्नाखुण.
यी चिन्ता उकसाणी मीथै……….
अब त मी जख भी जान्दु.
मिठै खटै विसरि जान्दु.
नवा मीलि जा खालि कुर्सी.
लीसु जरूर ली जान्दु.
फ़िर डैर लगद लोगों थै देखि.
जु कुर्सी कु मोह मा फ़स्यान
टक लगी कुर्सी फ़रि.
अफ़ु ढुन्ग मा बैठ्यान ©®सन्दीप गढवली

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *