ब्रेकिंग खबर: यमकेश्वर मा पत्नी प्रमुख, पति जेष्ठ प्रमुख चुने गीन, ब्लॉक प्रमुख तीनि सीट पर बीजेपी काबिज,

मा एक बार फिर बीजेपी अपर सत्ता तै बरकरार रखण मा सफल रायी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव मा तीनि सीट पर बीजेपी तै सफलता मिली। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा भट्ट तीन वोट से जीति। वखि ब्लॉक प्रमुख पति दिनेश भट्ट जेष्ठ प्रमुख भी तीन वोट से अर कनिष्ठ प्रमुख विजयपाल भी तीन वोट से जीत गीन। बते दिवा कि पौड़ी जिला इतिहास मा पैल दम्पति छन जू दगड़ी प्रमुख अर जेष्ठ प्रमुख चुने गीन। आशा भट्ट तै 16 वोट अर गीता पयाल तै 13 वोट वखि जेष्ठ प्रमुख दिनेश भट्ट तै भी 16 वोट अर सुरेन्द चौधरी तै भी 13 वोट, कनिष्ठ प्रमुख विजय पाल तै भी 16 अर सुदेश भट्ट तै 13 वोट मिलींन।

बते दिवा कि दिनेश भट्ट यमकेश्वर ब्लॉक ग्राम सभा टोला पूर्व प्रधान अर प्रधान संगठन अध्यक्ष रैन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्णा नेगी छेयी। भले बीजेपी अधिकृत सीट पर यमकेश्वर मा जिला पंचायत उमरोली से जीत हासिल करि अर गुमागाँव भादसी मा दूसर रनर अपर रायी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *