पूर्व ब्लाॅक प्रमुख प्रशांत बडोनी भतीजी सिद्धी बडोनी करी कमाल, 12वीं मा 97 प्रतिशत अंक लैकन करी क्षेत्र नाम रोशन

यमकेश्वर मूल गाॅव रैवासी जू भैर रैवास कना छन, अर वखी पढणा लिखणा छन, लेकिन येक बात उमा दिखणा मा आणा कि आज भी उ अपर मुल्क घर गाॅव नाम अपर दगड़ जुणमा गुरेज नी करदन बल्कण गर्व महसूस कना छन। सिद्धी बडोनी ब्वाल कि देहरादून मा त सब्बी जगह लोग रैवास करदन लेकिन हम यमकेश्वर, बडयूण गाॅव क छवां या बात ज्यादा गर्व कन ह्वाळ छ।

बलूनी पब्लिक स्कूल की छात्रा अर यमकेश्वर बडयूण गाॅव रैवासी संतोषी बडोनी नौनी सिद्धी बडोनी न सीबीएससी मा 97 प्रतिशत अंक हासिल करीन, सिद्धी न ब्वाल कि वा लिटरेचर फील्ड मा अपर कैरियर बणाण चांद। ये दगड़ी समाज सेवा भी कन चांद, सिद्ध न सफलता श्रेय अपर माॅ पिता अर गुरूजनौं तै द्यायी। पिता संतोष बडोनी बुलण छ कि सिद्धि उद्देश्य उत्तराखण्ड नाम रोशन कना कू छ। सिद्धी बडोनी पिताजी ये बगत उत्तराखण्ड कर्मचारी आयोग मा सचिव पद पर छन अर माता गृहणी छ। बतै दिवा कि सिद्धि बडोनी यमकेश्वर ब्लाॅक पूर्व प्रमुख प्रशांत बडोनी भतीजी छ।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *