सरा रात हूण ह्वाळ बरखा से गाड़ गदन सम भरे गेन, रूद्रप्रयाग मा बादळ फटण खबर

उत्तराखण्ड मा मौसम विभाग चंट चितवळ कना बाद सरा रात बरखा शुरू ह्वे ग्यायी। राजधानी देहरादून समेत गढवाळ अर कुमौं मा कत्ती जगहो मा बरखा न उमस हूण मा राहत द्यायी। वखी रूद्रप्रयाग जिला मा अगस्त्यमुनि प्रखण्ड कू सारी चमसिल गॉव मा बादळ फटण की खबर आणी छ। हालांकि प्रशासन न क्वी भी नुकसान हूण से मना करी, अर येकी पुष्टि नी करि, लेकिन वै इलक पटवरी तै जाणकारी लीणा खातिर भेज दिये ग्यायी। गढवाळ मा घत्तासार करि कन द्योर बरखण पन लग्यूं छ, जै कारण नदियूं मा पाणी स्वींसाट करी कन बौगणा छन्न। अलकनंदा नदी जलस्तर 650.20 अर मंदाकिनी जल स्तर 619.36 मीटर तकन पौंछी ग्यायी। हरिद्वार, रूड़की ऋषिकेश मा भी बरखा हूण से उमस न राहत मिली। वखी चमोली मा मानसून पैल झड़ लगण से मौसम रौतेळूं अर खुदेड़ ह्वे ग्यायी। वखी यमुनोत्री घाटी मा भी सरा सरग बदळयूं छ। मौसम विभाग बिटि जारी बुलेटिन मा 4 से 07 जुलाई 2019 कुणी राज्य तीन जिला मा नैनीताल, चंपावत, पौड़ी मा भारी बरखा बतयीं। ये दगड़ी देहरादून, टिहरी, हरिद्वार मा भी भारी बरखा ह्वे सकदी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *