प्रदेश मा कोरोना संक्रमण आंकड़ा पौछि 29हज़ार  पार यूँ तीन जिलों मा सबसे ज्यादा मामला

प्रदेश मा कोरोना संक्रमण आंकड़ा पौछि 29हज़ार  पार यूँ तीन जिलों मा सबसे ज्यादा मामला

देहरादून। शुक्रवार कुणी कोरोना तै लेकन प्रदेश्वसियों बाबत भली खबर नी छ ।शुक्रवार कुणी आज प्रदेश मा कोरोना  रिकार्ड 995 नै मामला समणि एन। ये दगड़ी अब प्रदेश मा कोरोना रोगियों संख्या बढीकन 29221तक पहुंची ग्यायी। अभी तक प्रदेश मा कोरोना क 19428 रोगी स्वस्थ्य ह्वे गीन ।
अजो भी प्रदेश मा एक्टिव 9294केस छन । प्रदेश मा आज तक कोरोना से 388 रोगियों मौत ह्वे चुकी ग्यायी।

अल्मोड़ा        14                  बागेश्वर               07 
चमोली।         08                  चंपावत              10

देहरादून       281                  हरिद्वार।           161
नैनीताल      110                  पौड़ी गढ़वाल       43
पिथौरागढ़      39                  रुद्र प्रयाग।          05
टिहरी गढ़वाल 29                  उधम सिंह नगर 271
उत्तरकाशी।    17
                            टोटल 995

आज यूँ जिलों मा कोरोना बम फूटी।  देहरादून मा 186 ,हरिद्वार 89 और उधम सिंह नगर में 271 कोरोना पॉजिटिव मामला एन  । हालांकि प्रदेश मा रिकवरी रेट 66.49 प्रतिशत हुयूँ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *