मैस्वाख का आतंक : घर मा सीयी युवती तै उठे ली ग्यायी बाघ, पुंगडू मा मिली लाश।

मैस्वाख का आतंक : घर मा सीयी युवती तै उठे ली ग्यायी बाघ, पुंगडू मा मिली लाश।

टिहरी: उत्तराखंड मा मनखियू अर जंगळी वसंघर्ष लगातार दिखणा कुणी मिलना रै करदू जै कारण ना जणी कतना लोग अपरी जान गँवे याल । एक बार फिर उत्तराखंड क टिहरी जिला क कीर्तिनगर मा वन्य जीव संघर्ष दिखना कुणी मिली। इनि एक घटना ब्याली देर रात घर क बरामदा मा सीयी युवती तै गुलदार उठे कन ली ग्यायी अर अपर शिकार बणे द्यायी ।

बतये ग्यायी की कीर्तिनगर क मलेथा पेट्रोल पंप मा तीन बैणयूँ घर छ। जै मनन एक बैणी बरामदा मा पड़ी छेयी अर द्वी बैणी घर क भीतर पड़ी छेयी । तब गुलदार वखि पहुंची अर दुर्गा नेगी पर हमला कर द्याय अर गुलदार वी तै उठे कन ली ग्यायी । गांव ह्वाल घ्याळ करी बाघ दुर्गा देवी लाश तै पुंगडू किनर नहर पास छोड़किन भाग ग्यायी। लाश तै बेस अस्पताल की मोर्चरी मा रखवये ग्यायी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *