उत्तराखण्ड मा रात भर हूण ह्वाळी बरखा से चमोली मा मलवा तळ ब्वे दगड़ी नौ मैना बेटी दबण से मौत, घाटी मा जीवन अस्त व्यस्त

उत्तराखण्ड पहाड़ी मुल्क मा हूण ह्वाळ बरखा कारण जगह जगह उजड़ बिजड़ अर गाड़ गदन सम भर्या ं छन। बरसती गदन सब्ब उफान पर छन। इतवार रात हूण ह्वाळी जीम कन बरखा से उत्तराखण्ड चमोली जिला घाट विकासखण्ड मा बरखा तड़ लगण से पूर जन जीवन अस्त व्यस्त ह्वे ग्यायी। यख बांजबगढ़ गौं मा कूड़ पैथर भ्याळ उजड़न से रूपा देवी अर वींक 09 मैना बेटी मलवा तळ दबे कन मरी गेन। जबकि बांजबगड़ गौं मा आली तोक मा नेनू राम बेटी नौरती (21 साल) मलवा मा दबण से मौत ह्वे ग्यायी।

चुफलागाढ अर मंदाकिनी उफान पर आण घाट बजार मा तीन दुकान बगी गेन। घाट- बांजबगड़ सड़क पर गरणी गौं मा पहाड़ मा हूण ह्वाळ उज्जड़ बिज्जड़ से द्वी गाड़ी अर एक कूड़ मलवा मा दबी ग्यायी। वखी अलकनंदा मा गैंस सिलेण्डर गोर बछर बौगी कन आणा पर लग्या छन।
मोख घाटी मा मो़क्ष नदी उफान पर आण से कत्ती आवासीय भवन खतरा जद मा ऐ गीन। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी न बतै कि प्रभावित क्षेत्र मा तहसील अर आपदा टीम राहत, बचाव काम मा जुट ग्यायी। अजों इलकू मा बारिश ह्वे ग्यायी। चमोली जिला मा इतवार रात बिटी बरखा से सोमवार आठ बजे बाद तकन हूण पर लगीं च। रूद्रप्रयाग मा खूब काळ बादळ लग्यां छन। यख तेज बरखा हूणा आसार छन। केदारनाथ मा भी हल्कू बारिश हूणा छ। टिहरी पौड़ी देहरादून मा सुबेर बिटी खूब बरखा हूण पर लगीं च।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *