उत्तराखंड राज्य खातिर दुखद खबर: नौसेरा सैक्टर मा पाकिस्तान दगड़ी सीजफायर मा उत्तराखंड एक होर लाल शहीद ह्वे कन भग्यान ह्वे ग्यायी

उत्तराखंड राज्य खातिर दुखद खबर: नौसेरा सैक्टर मा पाकिस्तान दगड़ी सीजफायर मा उत्तराखंड एक होर लाल शहीद ह्वे कन भग्यान ह्वे ग्यायी।

जम्मू कश्मीर नौसेरा मा पाकिस्तान दगड़ी हूण ह्वाल
गोलीबारी मा यी बगत वककी बड़ी खबर आण च। ये सीजफायर मा उत्तराखंड एक वीर सपूत कश्मीर नौशेरा सेक्टर मा पाकिस्तान गोलीबारी मा शहीद ह्वे कन भग्यान ह्वे ग्यायी।क

श्मीर मा मोदी सरकार न धारा 370 पर बडू फैसला ल्याई अर तब बिटी पाकिस्तान पुटुग पीड़ा लगातार बढ़णी छेयी। सीमा पार बिटी भारत तै परेशान कन खातिर लगातार उकसाण पर लग्यू च । ये बीच खबर आणि की पाकिस्तान न जम्मू-कश्मीर क नौशेरा सेक्टर मा सीजफायर उल्लंघन करि। खबर चैनल मा आण ह्वाली खबर अनुसार पाकिस्तान सेना न आज सुबेर साढ़े छह बजे एलओसी पर गोलीबारी करि। एक अलावा पाकिस्तानी सेना न मोर्टार गोला भी फिकिन। ये नापाक हरकत भारतीय सेना न करारा जवाब भी दयायि। हालांकि यी घटना मा भारतीय सेना एक जवान शहीद ह्वे ग्यायी। उत्तराखंड देहरादून रैवासी लांस नायक संदीप थापा यी गोलीबारी मा शहीद ह्वे ग्यायी। लांस नायक संदीप थापा 35 साल छयायी म। उ सेना मा पिछले 15 साल बिटी नौकरी कनू छयायी। चैनल खबर मुताबिक संदीप पाकिस्तानी गोलीबारी मा गंभीर रूप मा घैल ह्वे ग्यायी अर वैक बाद शहीद ह्वे ग्याईं।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *