जेसीबी मशीन बिटी हूणी छेयी खुदान, कि अचाणचक जमीन बिटी फटण लगी आग ग्वाळा

रूद्रपुरः उत्तराखण्ड रूद्रपुर शहर मा वै बगत अफरा तफरी ह्वे ग्यायी, जब जेसीबी बिटी खुदान कन बगत अचाणचक जमीन मा आग बड़ो बड़ो लपटा उठणी लगी गीन। रूद्रपुर शहर क हरि मंदिर गली मा वै बगत अफरा तफरी माहौल ह्वे ग्यायी जब नाला निर्माण बाबत खुदान कन बगत जेसीबी न जमीन तळ बिछयीं गैंस पाईप लैन फट ग्यायी। ये कारण वख बिटी आग लपेटा निकळण शुरू ह्वे गीन। येक बाद मौका पर लोगू भीड़ जमा ह्वे ग्यायी।

           आग लपेटा निकळद देखी कन अगल बगल दुकानदारू न दुकान बंद कर देन। लोगू मा दहशत माहौल बणी ग्यायी। ये बीच जेसीबी मदद से माट तै गढ़्ढा मा डाळी कन आग पर काबू बड़ी मशकत बाद पये ग्यायी जब तकन फायर ब्रिगेड टीम मौका पर पहॅुची तब तकन आग बुझी गे छेयी। आग बुझण बाद दुकानदारौं न राहत सांस ले साकी।

Loading...

One thought on “जेसीबी मशीन बिटी हूणी छेयी खुदान, कि अचाणचक जमीन बिटी फटण लगी आग ग्वाळा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *