उत्तराखंडः पहाड़ मा बरखा कारण जगह जगह बाट घाट बंद, जोशीमठ मा गदन मा आयी उफान, पांच ढाबा माटू मूड़ दबीं कन बर्बाद

उत्तराखंडः पहाड़ मा बरखा कारण जगह जगह बाट घाट बंद, जोशीमठ मा गदन मा आयी उफान, पांच ढाबा माटू मूड़ दबीं कन बर्बाद।

मौसम विभाग न उत्तराखंड नौ जिलों मा ऑरेंज अलर्ट जारी कर्यु। यख आज अर ब्याली भारी बरखा हूँण की संभावना च। वखि आज जोशीमठ मा बसगयाळ गदन सम भरे कन आण से तीन ढाबा बगी कन चली गीन बगी गीन अर द्वी मलबा मा दब गीन।

बदरीनाथ हाईवे टंगडी, लामबगड़ बंद पड़यूँ च । तीर्थयात्री हाईवे खुलण इंतजार कना छन । एनएच अर बीआरओ जेसीबी मशीन हाईवे खुलण पर लगी। पैनी खनोटी ममा बसगयाल गदन न उफान मा आण से यख तीन ढाबा बगी गेन अर द्वी ढाबा मलबा मा दब गीन।

उत्तरकाशी मा गंगोत्री हाईवे हर्षिल समणि मलबा आण से रस्ता बन्द पडयू च । बीआरओ राजमार्ग खुलण काम चलनू च। रुद्रप्रयाग बिटी केदारनाथ तकन बदल लग्या छन। यख बरखा आसार छन ।

रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे जामू नर्सरी मा टूट्यू च। गौरीकुंड नजीक पखयड बिटी ढुङ्गा चपेट मा आण से एक खच्चर दर्दनाक मौत हूंण खबर च। चमोली जिले मा सुबेर बिटी खराब च। यख बारिश थमि च।

नौ जिलों मा आज भोळ भारी बरखा

उत्तराखंड नौ जिलों मा आज अर भोळ भारी बरखा अनुमान च। मौसम केंद्र न ऑरेंज अलर्ट जारी करे ग्याईं। जबकि होर इलकू मा भी बरखा आसार बणना छन। मौसम केंद्र तरफ बिटी जारी बुलेटिन अनुसार, शनिवार (17 अगस्त) अर रविवार (18 अगस्त) कुणी देहरादून समेत नौ जिलों मा भारी बारिश आसार छन।

ये दौरान पौड़ी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर अर चंपावत मा भौत बड़ी बरखा संभावना च। हरिद्वार, टिहरी, चमोली अर पिथौरागढ़ जिलों मा भी कुछ जगह मा भारी बरखा ह्वे सकदी। । मौसम केंद्र निदेशक बिक्रम सिंह न बते कि प्रदेश लगभग सभी जगह पर बरखा हूँण अनुमान च।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *