कोटद्वार बेस अस्पताल मा महिला डॉक्टर समेत तीन कोरोना पॉजिटिव

कोटद्वार बेस अस्पताल मा महिला डॉक्टर समेत तीन कोरोना पॉजिटिव

कोटद्वार । कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़द ही जाणा छ, जख शनिवार अर परसि गुरुवार कुणी चिकित्सालय मा द्वी नर्स कोरोना पॉजिटिव ऐ छेयी । वखि रविवार (आज) एक महिला डॉक्टर, एक आया, एक स्वीपर मा कोरोना की पुष्टी ह्वाई ।

राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार कोरोना वायरस चपेट मा ऐ ग्यायी। बेस अस्पताल एक महिला डॉक्टर अलावा द्वी कर्मियों मा कोरोना पुष्टि ह्वाई। ये से जख अस्पताल प्रशासन मा हड़कंप ह्वे ग्यायी । वखि मरीजों मा दहशत ह्वे ग्यायी । अब तक बेस अस्पताल क पांच कर्मचारी कोरोना संक्रमित ह्वे चुकी गीन। अस्पताल प्रशासन कारोना पॉजिटिव आये कर्मियों क सम्पर्क मा अया कर्मचारियू अर मरीजू तै चिन्हित कन मा जुटी ग्यायी ।

इतवार कुणी राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार गायनी वार्ड एक महिला डॉक्टर, एक आया और एक स्वीपर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आण बाद मरीजों मा दहशत हुई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार बहुखण्डी न बतायी कि इतवार को राजकीय बेस अस्पताल कर्मचारियों क रैपिड एंटीजन टेस्ट करे गीन । ये टेस्ट रिपोर्ट अधा से एक घंटे मा ऐ जै करदी, उन बताया कि बेस अस्पताल कोटद्वार क 72 कर्मचारियों टेस्ट करे ग्यायी । एक महिला डॉक्टर, एक आया अर एक स्वीपर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव अयि। बेस अस्पताल मा तीन्यू तै आइसोलेट करयाल । यूक सम्पर्क मा अया कर्मचारियों अर मरीजों तै चिन्हित करयाणा छ । चिन्हित हूँण के बाद सब्यू कोरोना टेस्ट करये जाल।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *