टिहरी मा अनियंत्रित ह्वेकन भ्याळ मा पड़ी ग्यायी मैक्स गाड़ी, तीन लोगू मौत, छह घैल

मंगळवार दुफरा मा उत्तराखण्ड मा टिहरी घनसाली मा एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित ह्वेकन भ्याळ मा समै ग्यायी। हादसा मा तीन लोगू मौत ह्वे ग्यायी, जबकि छै लोग घैल बतयाणा छन। मृतक मा सब्बी केपार्स, पट्टी बासर, तहसील बालगंगा (घनसाली) रैवासी छ्यायी।
जाणकारी अनुसार गाड़ी संख्या यूके07 टीसी 2075 सुबेर करीब 11 बजे घनसाली जाणी छेयी। तबरी अचाणचक अनियंत्रित ह्वेकन भ्याळ मा समे ग्यायी। खबर मिलद ही एसडीआरएफ टीम घटनास्थल मा पौंछी अर रेस्क्यू शुरू करी। वखी घैल तै रेस्क्यू करी कन इलाज खातिर अस्पताल मा भर्ती कर द्यायी। वखी तीनी लाश तै जिला पुलिस तै सुपुर्द भी कर दिये ग्यायी।
मृतकू नाम
1. सौकीन सिंह, (46) नौन विशन सिंह
2. बीरबल (47) नौन अबल सिंह
3. सबल लाल (55) नौन गंगा दास

घैल सूची
1 नीरज कठैत नौंन धनवीर सिंह, उम्र 22 वर्ष लगभग, निवासी सेम बासर(ड्राइवर)
2- संतोष नौंन राजेन्द्र सिंह, उम्र 18 वर्ष, निवासी केपार्ष, पट्टी बासर, तहसील बालगंगा
3- नीरज नौंन प्रकाश, उम्र 22 वर्ष
4- विजयपाल नौंन दिनेश सिंह, उम्र 17 वर्ष
5- प्रदीप लाल नौंन शांतिलाल, उम्र 24
6- उमेश सिंह , 30 वर्ष लगभग,
7- पूजा नौनी प्यारे लाल।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *