देर रात मैक्स भ्याळ मा पड़न से चार लोग अजों लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन कन मा दिक्कत

चमोली गोपेश्वर मा देर रात मा एक मैक्स खाई मा पडन की खबर आणी च। बतयाणा छ कि बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर शनिवार देर रात साढे आठ बजे थल्ली तोक मा एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त ह्वे कन करीब सौ मीटर गैरू भ्याळ मा पड़ी ग्यायी। मैक्स मा सवार चार लोग लापता बतयाणा छन। हादसा सूचना मिलदी ही चमोली कोतवाली पुलिस मौका पर पहुॅची। येक दगड़ी ही 108 एंबूलेंस भी बुलये ग्यायी। लेकिन अंधेरू हूण कारण रेस्क्यू ऑपरेशन मा खासी दिक्कत आणी छेयी। येक बावजूद भी लापता लोगू तै खुजण की कोशिश करयाणा छेयी। थानाध्यक्ष महेश लखेड़ा न बतायी कि हादसा निजमूला सड़क पर ह्वायी, मैक्स ब्यारा गॉव से सैंजी बजार तरफ आणी छेयी।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *