सांसद तीरथ सिंह रावत गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त, सांसद तै हल्की चोट आणा खबर,

सांसद तीरथ सिंह रावत गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त, सांसद तै हल्की चोट आणा खबर

अभी अभी खबर मिलणी कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कार दुर्घटना ग्रस्त ह्वे ग्यायी। बतायाणा छ कि उते हल्की चोट आई, हरिद्वार अस्पताल मा प्राथमिक इलाज करे ग्यायी।
आज सुबेर लगभग साढ़े सात बजे गढवाल सांसद तीरथ सिंह रावत क कार दुर्घटना ग्रस्त हूँण खबर छ। बतयाणा छ कि सांसद तीरथ सिंह रावत दिल्ली बिटी आणा छ्यायी कि हरिद्वार भीमगौड़ा पंत दीप समणि आण ह्वाल एक अज्ञात कार न टक्कर मार दयायि जै कारण उकी कार अनियंत्रित ह्वे कन सड़क मा पलटे ग्यायी। साँसद रावत तै हल्की फुल्की चोट आई जैक इलाज खातिर हरिद्वार भिजे ग्यायी।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *