कोटद्वार मा द्वी दिन बिटी लापता 10 साल लड़की दगड़ दुराचार कना बाद हत्या, द्वी आरोपी गिरप्तार, पन्नी मा मिली न लाश टुकड़ा,

कोटद्वार रेलवे स्टेशन परिसर मा द्वी दरिदौं न दस साल मासूम बच्ची दगड़ी दुष्कर्म कना बाद हत्या करी द्यायी। हत्यारे निशानदेही पर बुधवार ब्यखन बगत पुलिस न रेलवे स्टेशन मा पुरण मालगोदाम पैथर झाड़ियूं मा बच्ची क क्षत विक्षत लाश बरामद करयाल। पुलिस न मामला मा द्वी आरोपियूं तै पकड़याल।

बतै दिंवा कि सोमवार सुबेर झूला बस्ती रैवासी एक आदमी न अपरी दस साल नौनी की गुमशुदगी कोतवाली मा दर्ज करवे छेयी। उंक बुलण छ्यायी कि सोमवार ब्यखन बगत उंकी बेटी घर समणी दुकान मा समान लीण खातिर जयीं छेयी। सामान घर मा दीण बाद दगड़यो दगड़ी खिलणा खुणी जाणा छौं बोली कन अपर दगड़यों दगड़ी पडौस मा खिलण बात बोलीकन चली गे छेयी। लेकिन देर रात तकन घर नी आयी। पुलिस न बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करी कन खुजण शुरू करी। बुधवार सुबेर पुलिस न शक आधार पर पुलिस न बच्ची पडौस मा रैवास कन्न ह्वाळ पदम थापा तै हिरासत मा लेकन जॉच पूछ कन शुरू करी। शुरूवात मा पदम न ब्वाल कि मि तै क्वी जाणकारी नी हूण बात ब्वाल, लेकिन सख्ती से पूछताढ कन बाद वैन बच्ची हत्या करण की बात स्वीकारी। पुलिस न पद्म निशानदेही पर रेलवे स्टेशन परिसर मा पुरण मालगोदाम पैथर झाड़ियूं बिटी अधपूर लाश बरामद करी।

अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय न बतै कि पुलिस पूछताछ दौरान पदम थापा न अपर दगड़या झूला बस्ती रैवासी अशोक दगड़ी मिलीकन बच्ची दगड़ी दुष्कर्म करी अर वैक बाद लाश मै मालगोदाम पैथर झाड़ियूं मा फेक द्यायी। पुलिस न पूछताछ मा पदम न बतै कि उ बच्ची तै समोसा खलाण बहाना पर सोमवार ब्यखन बगत अपर दगड़ पुरण मालगोदाम शेड तरफ लायी अर रात करीब आठ बजे उखमी दुष्कर्म घटना तै अंजाम द्यायी। अर लाश तै झाडियूं मा फेंकी द्यायी। एसएसपी राय न बतै कि कुत्तो न झाड़ियूं मा पड़ी लाश तै अद्धा खयूं छ्यायी। जै कारण मौका पर बच्ची कंकाल बरामद ह्वायी। बतै कि मौका पर बच्ची सैंडिल भी बरामद ह्वेन।

Loading...

One thought on “कोटद्वार मा द्वी दिन बिटी लापता 10 साल लड़की दगड़ दुराचार कना बाद हत्या, द्वी आरोपी गिरप्तार, पन्नी मा मिली न लाश टुकड़ा,

  • 08/08/2019 at 4:02 pm
    Permalink

    दुखद, घटना। अब पहाड़ मा भि इन घटना होण लगिन। न जाणे कै दिशा मा जाणा छाँ हम लोग। शर्मनाक।

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *