यीं बार आठ दिन नवरात्र ह्वाल, यी द्वी तिथियूं पूजा इक्कू दिन ह्वेली

यीं बार नवरात्र आठ दिन क ह्वाल। अष्टमी अर नवमी तिथियौं तै दुर्गा पूजा एक ही दिन ह्वेली। नवमी तिथि तै विजयदशमी पर्व मनये जाल। पुरूषोत्तमदास बीतण बाद नवरात्रि 17 अक्टूबर कुणी शुरू ह्वाल अर विजय दशमी 25 अक्टूबर कुणी मनये जाली। मतलब या छ कि नौ दिन मा ही 10 दिन त्यौहार। ये कारण छ तिथि मा उतार चढाव। 24 अक्टूबर सुबेर 06 बजीकन 58 मिनट तकन अष्टमी छ अर वैक बाद नवमी लग जाली। ज्योतिषौं अनुसार द्वी तिथि एक ही दिन हूणा छन। ये कारण अष्टमी अर नवमी पूजा एक ही दिन ह्वेली। जबकि नवमी दिन सुबेर सात बजीकन 41 मिनट बाद दशमी तिथि आणी। ये कारण दशहरा त्यौहार अर अपराजिता पूजन एक ही दिन उरये जाली। कुल मिलैकन 17 बिटी 25 अक्टूबर बीच नौ दिन मा दशहरा पूर्ण हूणा छन। नौरात्रौं एक दिन घटण ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ नी मने जांद।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *