निर्विरोध बणयूँ 24 साल ग्राम प्रधान सड़क हादसा मा मौत, गाँव मा मातम माहौल

 

निर्विरोध बणयूँ 24 साल ग्राम प्रधान सड़क हादसा मा मौत, गाँव मा मातम माहौल

उत्तरकाशी जिला बटी बड़ी दुखद खबर मिलणी कि नैटवाड़ नजीक बिगड़ धार समणि सड़क हादसा मा नै निर्वाचित ग्राम प्रधान मौत ह्वे ग्यायी। मिली जानकारी हिसाब से कार मा तीन सवरी छेयी, जैमा ग्राम प्रधान मौका पर मौत ह्वे ग्यायी, जबकि द्वी घैल छन। मृतक पछाण अजब सिंह नौंन श्री पुना उम्र 24 गाँव खन्यासडी वर्तमान प्रधान तहसील मोरी रूप मा ह्वाई। वखि घैल लोग तै नजीक अस्पताल मा पौ पौछ्यायी वखि उक इलाज चलनू छ। पूर गाँव अर इलक मा मातम माहौल च।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *