कोटद्वार प्रीति बुड़ाकोटी न जीती जरीवोया मिस इंडिया खिताब

कोटद्वार प्रीती बुडाकोटी न जरीवोया मिस इंडिया 2019 खिताब जीती। नोएडा मा उरयूं प्रतियोगिता मा खिताब जीतण ह्वाळ प्रीति तै टीवी अभिनेत्री सारा खान न ताज पैहनायी। कोटद्वार मोहल्ला लोअर कालाबड़ रैवासी प्रदीप बुड़ाकोटी अर सुलोचना बुडाकोटी नौनी प्रीति न ये साल कोटद्वार मा श्री गुरूराम राय पब्लिक स्कूल मा इंटरमीडिएट परीक्षा पास करी। जून मैना मा प्रीति न जरीवोया मिस इंडिया प्रतियोगिता खातिर आवेदन करी। जैमा टॉप- 10 प्रतिभागियों मा वींक सलेक्शन ह्वे ग्यायी। प्रीति न बतै कि तीन अगस्त नोएडा मा प्रतियोगिता फाईनल ह्वे ग्यायी। जैमा उन जरीवोया मिस इंडिया चुने ग्यायी। बतै कि बाळपन बिटी मॉडलिंग क्षेत्र मा जाण इच्छुक छेयी, लेकिन इतनी जल्दी उंते मौका मिलल, येकी उम्मीद नी छेयी। प्रीति बड़ू भैजी प्रियांशु होटल मैनेजमेंट कर रहा है। जबकि छ्वटू भुला भुला दिव्यांशु कांवेट स्कूल मा अध्ययनरत छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *