पुलवामा आत्मधाती आंतकी हमला मा अपर कार दीण ह्वाळ आतंकी सज्जाद बट्ट तै सेना न पौछेयाली नरक लोक मा

18 जून कुणी जम्मू कश्मीर क पुलवामा मा आत्मघाती आतंकी हमला खातिर कार दीण ह्वाळ आतंकवादी सज्जाद बट्ट तै सुरक्षाबलूं न नरकलोक मा लखे द्यायी। मीडिया रिपोर्टस अनुसार दक्षिण कश्मीर मा सेना अर आतंकवादीयूं बीच एनकाउंटर ह्वे ग्यायी, ये एनकाउंटर मा मा सेना न एक आंतकी तै मारी भी द्यायी, ये आतंकी पहचान सज्जाद बट्ट तै सुरक्षा बलू न मारी द्यायी। बतै दिवा कि सज्जाद बट्ट आंतकवादी हूण दगड़ा दगड़ी वीं गाड़ी मालिक भी छ्यायी जू पुलवामा क अवंतिपुरा मा आत्मघाती हमला कुणी प्रयोग मा लये गे छेयी, ये हमला मा सीआरपीएफ क 44 जवान शहीद ह्वे कन भग्यान ह्वे गे छ्यायी, तब बटी सेना ये आतंकी तै ढूंढणा छ्यायी अर अब वै तै मारी कन नरक लोक मा लखे द्यायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *