उत्तराखंडः फौजी पर दुष्कर्म कन बाबत मुकदमा दर्ज, चार साल बिटी ब्यौ कन झांसा दीण आरोप

उत्तराखंडः फौजी पर दुष्कर्म कन बाबत मुकदमा दर्ज, चार साल बिटी ब्यौ कन झांसा दीण आरोप

बागेश्वर क काफलीगैर मा एक फौजी पर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज कर लिए ग्यायी । आरोप च कि फौजी राकेश कुमार चार साल बिटी ब्यौ झांसा देकन दष्कर्म कना छ्यायी । जब उन ब्यौ कुणी ना बोली द्याय त युवती न आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज करये ग्यायी गय

बतायाणा च कि मामला मा समझौते कुणी कत्ती बार प्रयास करे ग्यायी। आरोपी ब्यौ कना खातिर ना बुलन पर या कार्रवाई ह्वाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *