हुन्गरा मिन लगैना

बाला पन छा ऊकु  .हुन्गरा मिन लगैना.
घ्वाडा बिरलि बान्दर बणि नौना मिन बिल्मेना
राखला याद कभी…. ?
गुन्दक्य्लि खुटियून हिटण .ऊथै मिन सिखाया.
ऊ दौडण सिखीन .ग्वाया मिल लगैना.
राखला याद कभी,,,? ………………..
ल्वे कचै कैकी. ऊखुण रौ लाणू.
अफ़ु रौ बुखि. पुटिकि ऊकि भुरीना.
न घाम देखी न बर्खा देखी बस फ़र्ज देखि
ऊखुण नै लौ कपडा अफ़ु टल्लि धरीना.
राखला याद कभी,,? ………………..
पढाई लिखाई. काबिल बणैना.
ऊका बान दूध बिकाई बखरा चरैना.
जब बटि उन्द गैन. अब यिना नि हिरदा.
जौका बाना मोरि मोरि यी कूडि बणैना.
राखला याद कभी……? ………….
आज फ़ुन्ड जुगा ह्वेग्यो. सब धाणि कैकि.
कारि क्याच हमखुण बस सवाल करदीना.
जब चैणु छाई सारु. तब बोझ ह्वेग्यो मी.
ऊका नखरा उठैन कभी बोझ नि चिताया.
राखला याद कभी…….?…………
आज न त भ्वाल अकल त ऐली.
कभी त मेरि खैरि. ऊथै दिखेलि.
ऊकि भी आस ह्वेलि मीजन.
मीथै तब त याद कारला .
राखला याद कभी….?…………..
सन्दीप गढ्वाली ©®………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *