कर्णप्रयाग पिंडर गंगनाळ मा लमड़ी सशस्त्र सीमा बल गाड़ी, डिप्टी कमांडेंट लापता

उत्तराखण्ड मा श्रीनगर बिटी ग्वालदम बौड़द बगत सिमली- ग्वालदम हाईवे पर सशस्त्र सीमा बल की एक जीप अनियिंत्रत ह्वेकन पिडंर गंगनाळ मा पड़ी ग्यायी। दुर्घटना मा डिप्टी कमांडेंट गंगनाळ तेज बहाव मा बगी कन लापता ह्वे ग्यायी, जबकि ड्रेवर तै स्थानीय रैवास्यूं न बचै द्यायी। ड्रैवर तै 108 बिटी सीएचसी कर्णप्रयाग मा भर्ती करे ग्यायी।
कर्णप्रयाग थाना प्रभारी गिरीश चन्द्र शर्मा न बतै कि डिप्टी कमाडेंट अशोक कुमार( 35) जयपुर राजस्थान रैवासी तबादला ग्वालदम बिटी डीडीहाट मा ह्वे छ्यायी अर उ कार्यालय काम से ड्रेवर दगड़ी एसएसबी जीप बिटि श्रीनगर गे छ्यायी।
ब्याळी मंगळवार दुफरा मा 12 बजे श्रीनगर बटी ग्वालदम बौड़ी कन आणा छ्यायी कि सिमली ग्वालदम हाईवे पर आमसौड़ समणी गाड़ी अनियंत्रित ह्वे कन पिडंर गंगनाळ मा समै ग्यायी, जैमा एसएसबी डिप्टी कमांडेंट अशोक कुमार पिडंर तेज बहाव मा बगी ग्यायी जबकि ड्रेवर चतुर पाल सिंह पिडंर बगद बगत गंगनाळ बीच मा एक ढुंगों पर अटगी ग्यायी। स्थानीय रैवास्यूं न ड्रैवर तै रस्सी सार पर भैर निकाळी, वैक बाद कर्णप्रयाग एसएचओ गिरीश शर्मा अर नारायणबगड़ एसआई आरएन ब्यास मय फोर्स वख ऐन। ड्रेवर तै 108 सेवा से सीएचसी कर्णप्रयाग भेज द्यायी अर इनै पुलिस, आईटीबीपी जवान अर एसडीआरएफ टीम जवान डिप्टी कमाडेंट अशोक कुमार तै खुजण पर लगी गे छ्यायी, ब्यखन देर तकन टीम खुजण पर लगी छेयी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *