माता जागरण बिटी घर बौड़द बगत नाबालिग तै जंगळ लिजै कन करी दुष्कर्म

                उत्तराखण्ड क जसपुर मा नाबालिग दगडी दुष्कर्म कना की घटना समणी आयी। क्षेत्र एक गौ मा देवी जागरण बिटी बौड़ी कन आण बगत नाबालिग युवती तै जंगळ मा लिजैकन वीं दगड़ी दुष्कर्म कना मामला समणी आयी। पुलिस न आरोपी युवक खिलाफ मुकदमा दर्ज करयाल। शहर नजीक गौं रैवासी न पुलिस तै दीयी तहरीर मा आरोप लगै कि बुधवार रात गॉव मा ही उंक घर समणी देवी जागरण हूणा छ्यायी, वैक नाबालिग बेटी भी जागरण मा जयीं छेयी।
बुप्यर दिन सुबेर करीब पॉच बजे जब उंकी बेटी घर बौडणा छेयी त ग्राम ध्यान नगर रैवासी राजकुमार वींतै भगै कन जंगळ मा ली ग्यायी। वख वैन वैकी बेटी दगउ़ी दुष्कर्म करी। जब नौनी न हल्ला करी तब उ वीं तै छोड़ीकन भागी ग्यायी। वै छ्वारा तै भगद बगत वैंकी छ्वटी बेटी देखी ल्यायी। आरोप लगये ग्यायी कि पीड़ित गौं रैवासी न आरोपी घर जैकन शिकैत कना खातिर ग्यायी त वैक घरवाळ वैतै मरण पीटणा पर उतारू ह्वे गीन।
कोतवाल उम्मेद सिंह दानू न बतै कि वै छ्वारा खिलाफ धारा 376 अर पॉक्सो अधिनियम धारा 7/8 मा केस दर्ज करे ग्यायी। पीड़िता मेडिकल परीक्षण कना खातिर भिजे ग्यायी। जनमतिथि मुताबिक पीड़िता बालिग हूण मा अजों तीन दिन कम छन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *