राजाजी नेशनल पार्क इको सेंसेटिव जोन लागू कना जनसुनवाई गिन्दी त रळाय च पर होल मा कै मा नि ह्वाय, बैठक मा घपरोळ

बहुचर्चित मुद्दा राजा जी नेशनल पार्क सीमा से जुड़या गाँव तै इको सेंसेटिव जोन घोषित कना खातिर यमकेश्वर क्षेत्र 29 गाँव लोग तै गीता भवन स्वर्गराश्रम अर चौरासी कुटिया मा उरये ग्यायी। यी बैठक मा पार्क प्रशासन अधिकारी अर यमकेश्वर क्षेत्र जनता ये जन सुनवाई मा एन। जनता ये विरोध मा खूब नारेबाजी करि कन ये तै लागू कना विरोध करी। पार्क प्रशासन जनता लयी लिखित शिकायत ल्याई अर जनता आक्रोश देखिकन उन जनसुनवाई नि करी, प्रशासन बुलण छ्यायी कि हंगामा मा इन जन सुनवाई कन सम्भव नि छ।

वखि क्षेत्रीय जनता अर जनप्रतिनिधि बुलण छ कि इन कानून से क्षेत्रीय हित अर लोगू अधिकार हनन ह्वाल, हम एक विरोध खातिर यख अया छवा। सूचना मिल गीता भवन मा बैठक बाद फिर चौरासी कुटिया मा भी बैठक ह्वे, जैमा विधायक यमकेश्वर ऋतु खण्डूरी भूषण भी आयी। सोशल मीडिया मा जारी वीडियो मने जाव त उन ब्वाल कि क्षेत्रीय लोगू तै एक विरोध शान्ति से अर आपस मा बातचीत करि कन यी समस्या पर चर्चा कन चियांद छ्यायी, लेकिन कुछ लोगू न अधिकारी दगड़ बदतमीजी करी आज जनता उक चेहरा देखी याल, ये खातिर उ तै अधिकारी अर मुख्यमंत्री से माफी मगड़ जरूरत च, आज यमकेश्वर कुणी यू दुखद दिन च। हम तै पार्क अधिकारी से शांति से वार्ता करी कन ये समाधान करे जाण चियांद छ्यायी। क्षेत्रीय कुछ लोग बुलन च कि विधायक तै चौरासी कुटिया ना जैकन पैल गीता आश्रम मा एकन जनता तै समर्थन कन चियांद छ्यायी विधायक जनता की छ न कि पार्क प्रशासन क।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *