उत्तराखण्ड मा पटवरी भर्तीः अधीनस्थ चयन आयोग तरफ बिटी 419 पटवरी पदों पर सीधी भर्ती, प्रस्ताव तैयार

सरकार अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बिटी प्रदेश मा 419 पटवारी पदो पर भर्ती करली। मुख्यमंत्री न राजस्व विभाग ये प्रस्ताव तै मंजूरी दियाल। राजस्व विभाग न भी ये बाबत अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तै भिजे जाण ह्वाळ प्रस्ताव तैयार कर याल।
प्रदेश मा पटवारियूं भर्ती बौत टैम बिटी नी ह्वायी। पैल एक बार कोशिश ह्वे भी छ, लेकिन विवादू कारण मामला अटकी गे छ्यायी। अब शासन सीधी भर्ती करी कन प्रदेश मा 419 पटवारियूं नियुक्ति करल। या फाईल अनुमति खातिर मुख्यमंत्री यख भिजीं छ। बुधवार खुणी मुख्यमंत्री स्तर बिटी भी ये प्रस्ताव तै अनुमति मिली ग्यायी।
मुख्यमंत्री बिटी अनुमति मिलण बाद राजस्व विभाग न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बिटी परीक्षा करै कन भर्ती फैसला करी। ये मा एक अड़चन छ त सिरफ शारीरिक परीक्षा कन क। राजस्व विभाग भी बुलण छ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग न हाही मा आबकारी मा शारीरिक परीक्षा करवायी।
जिलो बिटी खाली पदौं की सूचना मंगये ग्यायी।

यन मा आयोग खुणी बुले जाल कि उ लिखित परीक्षा दगड़ी शारीरिक परीक्षा भी कराव। विभाग स्तर पर जिलौ बिटी रिक्त पदौं सूचना मगयें ग्यायी। या सूचना मिलण बाद प्रस्ताव तैयार करे जाल। यीं बात तै लेकन अधीनस्थ चयन आयोग से बात करे जाली कि शारीरिक परीक्षा आयोग कराव। या भर्ती रिक्त पदौं सापेक्ष करयाणा छ।
सुशील कुमार, सचिव, राजस्व।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *