राज्य मा फूटी कोरोना संक्रमण बम, आज 1637 केस, ये जिला मा अकेला 600 मामला

देहरादून। इतवार कुणी कोरोना बाबत प्रदेश्वसियों खातिर  भली खबर नी छ । इतवार कुणी आज प्रदेश मा कोरोना  रिकार्ड 1637 नै मामला समणि एन।  ये दगड़  अब प्रदेश मा कोरोना रोगियों  संख्या बढ़कर 31973तक पहुंच ग्यायी। अभी तकन प्रदेश मा कोरोना क 21040 रोगी स्वस्थ्य ह्वे गीन।
अजो भी एक्टिव 10397केस छन्न । प्रदेश मा आज तक कोरोना से 414 रोगियों की मौत ह्वे चुकी ।

अल्मोड़ा 16

बागेश्वर 13 
चमोली 07

चंपावत 32

देहरादून 623

हरिद्वार 318
नैनीताल 211

पौड़ी गढ़वाल 57
पिथौरागढ़ 34

रुद्र प्रयाग 12
टिहरी गढ़वाल 27

उधम सिंह नगर 240
उत्तरकाशी 47

टोटल 1637

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *