उत्तराखण्डः कोरोना काल मा स्कूली पाठ्यक्रम मा 30 फीसदी कटौति, शासनादेश जारी

     उत्तराखण्ड मा कोरोना महामारी चलद स्कूली पाठ्यक्रम मा 30 फीसदी कटौति करे ग्यायी। शासन तरफ बिटी ये ये बाबत शासनादेश जारी कर दिये ग्यायी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम तरफ बिटी जारी आदेश मा बुले ग्यायी कि कोविड- 19 महामारी बिटी पैदा हुई विषम परिस्थितियौं तै देखी कन यी फैसला लिये ग्यायी।

आदेश मा बुल्ये ग्यायी कि विद्यालय शिक्षा विभाग तहत चलण ह्वाळ सरकारी, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयौं मा शैक्षिक सत्र 2020-21 बाबत पुनर्गठित पाठ्यक्रम तै लागू करे जाल। राज्यपाल तरफ बिटी ये बाबत स्वीकृति प्रदान कर दिये ग्यायी।

आदेश मा उल्लिखित छ कि दर्जा एक बिटी दर्जा आठवीं तकन एनसीआरटी बिटी तैयार सीखण परिणाम अर वैकल्पिक अकदामिक कैलेंडर तै राज्य मा लागू करे जाल। दर्जा 9 से 12 तकन उत्तराखण्उ विद्यायली शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा तैयार पुनर्गठित पाठ्यक्रम तै लागू करे जाल।

शैक्षिक सत्र 2020-21 बाबत गृह अर बोर्ड परीक्षाऔं खातिर ये पाठ्यक्रम आधार पर परीक्षा उरये जाली। ये दगडी पूर्व निर्धारित पाठ्य्रकम मा करी कटौति से संदर्भित प्रसंगौं तै छात्रौं तै पढये जाल ताकि स्कूल्या विषय अधिकतम ज्ञान ले सको।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *