सरग आफतः चमोली मा भारी बरखा अर बादळ फटण से एक जनानि मौत अर नौनी घैल

सरग आफतः चमोली मा भारी बरखा अर बादळ फटण से एक जनानि मौत अर नौनी घैल

उत्तराखण्ड चमोली मा मंगलवार सुबेर बादळ फटण घटना से एक जनानी मौत ह्वे ग्यायी। वखी एक नौनी घैल छ। चमोली घाट ब्लॉक पडेर गॉव मा तिमदो थोक मा बादळ फटण से घर मा मलवा अर पाणी घुसण से एक जनानी मौत ह्वे ग्यायी, अर एक घैल ह्वे ग्यायी।

चमोली जिला देर रात भारी बरखा हूण से मंगळवार दिन सुबेर आठ बजे जैकन थमी। पडेर गॉव मा तड़के तीन बजे बादळ फटण से रघुवीर सिंह कूड़ मलवा चपेट मा ऐ ग्यायी। ये दौरान घर मा चार सदस्या सीणा छ्यायी, जै मा देवेश्वरी देवी मलवा मा दबी ग्यायी वखी 12 साल प्रीता घैल ह्वे ग्यायी। ये दौरान घर मा चार लोग सीणा छ्यायी, जै मा देवेश्वरी देवी मलवा मा दबी ग्यायी, अर 12 वर्षीया प्रीता घैल ह्वे ग्यायी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी न बतै कि पडेर गॉव मा बादळ फटण से या घटना ह्वायी।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *