घर मथीन हाईवे पुश्ता उजड़न से, मलबा तळ भाई बैणी समेत तीन लोग दबीन

घर मथीन हाईवे पुश्ता उजड़न से, मलबा तळ भाई बैणी समेत तीन लोग दबीन

आज सुबेर बगत ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा ह्वे ग्यायी। यख एक घर क मत्थी, हाईवे पुश्ता उजड़ी ग्यायी। पुश्ता उजडी कन कूड़ क्षतिग्रस्त ह्वे ग्यायी। ये हादसा टिहरी जिला नरेन्द्र नगर ब्लॉक क खेड़ागॉव मा ह्वायी। मलवा मा एक ही परिवार तीन सदस्स दबी गीन। बतये ग्यायी कि मलबा मा दबण ह्वाळ मा एक भाई अर द्वी बैणी शामिल छन। एसडीआरएफ टीम अर स्थानीय लोगू मदद से राहत बचाव काम कना छन।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *